Driestar College

Driestar College

schoolmaatschappelijk werker in Lekkerkerk

Lekkerkerk Met ingang van 1 september a.s. zoeken wij voor 5 uur per week (0,125 fte) een schoolmaatschappelijk werkende in Lekkerkerk.

De functie

De schoolmaatschappelijk werker is de verbindende schakel tussen gezin, onderwijs en (jeugd)zorg. De schoolmaatschappelijk werker verleent psychosociale hulp aan leerlingen en ouders/verzorgers, levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling ten aanzien van de hulpverlening in het multidisciplinair team en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen vakgebied. De schoolmaatschappelijk werker biedt informatie, advies en consultatie aan docenten en directie bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen, daarbij staat (vroegtijdig) signaleren  centraal.

Het profiel, de schoolmaatschappelijk werker

  • onderschrijft van harte de grondslag van het Driestar College, draagt deze uit in woord en wandel;
  • is (doop)lid van één van de volgende kerken: Hervormde Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Oud Gereformeerde Gemeenten;
  • heeft een passende opleidingsachtergrond op hbo-niveau (bijv. Schoolmaatschappelijk werk en Dienstverlening/Social Work) en relevante werkervaring;
  • heeft aantoonbare kennis van het onderwijsproces;
  • is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
  • heeft kennis van een relevant netwerk voor de ondersteuning in en om de school;
  • werkt autonoom, maar blijft goed in verbinding met zijn/haar omgeving;
  • heeft een kritische houding en beschikt over analytisch denkvermogen;
  • werkt planmatig en zorgvuldig.

Wat bieden wij?
Een dienstverband voor 5 uur per week in schaal 10 (maximaal € 4.186 bij volledig dienstverband). De standplaats is Lekkerkerk. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op D.V. maandag 17 juni.

Meer weten?
Nadere informatie over deze functie kan je verkrijgen bij L. Hijink-Elbertsen, staffunctionaris leerlingenzorg, via hye@driestarcollege.nl. Via het bestuurssecretariaat kan je een uitgebreide functiebeschrijving opvragen, e-mail lar@driestarcollege.nl. Je sollicitatie (brief, cv en referenties) kan je tot uiterlijk 1 juni a.s. richten aan de heer drs. G. Bergacker, voorzitter College van Bestuur, via het bestuurssecretariaat, e-mail: lar@driestarcollege.nl.

 

  • Deel deze vacature:

terug naar overzicht