Driestar College

Driestar College

Staffunctionaris mediatheken in Gouda

Gouda Met ingang van 1 september a.s. zoeken wij voor ong. 4 dagen per week (0,8 fte) een staffunctionaris mediatheken in Gouda

De functie
De staffunctionaris mediatheken ontwikkelt en implementeert beleid ten aanzien van informatievoorziening en de organisatie van de mediatheken. Hieronder vallen onder meer zaken als jaarplanning en verslaglegging, beheer en onderhoud van de collectie, begroting en budgetbeheer. De functionaris geeft leiding aan de medewerkers en vrijwilligers in de mediatheken en stuurt de dagelijkse gang van zaken aan. Ook uitvoerende werkzaamheden (uitleen van materialen, instrueren en begeleiden van leerlingen) behoren tot het takenpakket, evenals afstemming met vaksecties en docenten over de collectie en de informatiebehoefte.

Het profiel, de staffunctionaris

  • onderschrijft van harte de grondslag van het Driestar College, draagt deze uit in woord en wandel;
  • is (doop)lid zijn van één van de volgende kerken: Hervormde Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Oud Gereformeerde Gemeenten;
  • heeft een passende opleidingsachtergrond op hbo-niveau (bijv. Media, Informatie en Communicatie) en ervaring met werkzaamheden als collectievorming en -ontsluiting in een functie als mediathecaris of vergelijkbaar;
  • heeft leidinggevende en coördinerende capaciteiten en is vaardig in het ontwikkelen en implementeren van mediatheekbeleid;
  • is bekend met de rol en positie van de mediatheken in de schoolorganisatie en de gebruikte pedagogisch-didactische werkvormen in het VO;
  • heeft kennis van de moderne vreemde talen;
  • beschikt over de benodigde vaardigheden voor het opstellen van een (financiële) meerjarenplanning en budgetbeheer.

Wat bieden wij?
Een dienstverband voor vier dagen  per week in schaal-8 (maximaal € 3.374 bij volledig dienstverband). De standplaats is Gouda.

Meer weten?
Nadere informatie over deze functie kan je verkrijgen bij drs. W. de Kloe, lid College van Bestuur, telefoon 0182-691696. Via het bestuurssecretariaat kan je een uitgebreide functiebeschrijving opvragen, e-mail lar@driestarcollege.nl. Je sollicitatie (brief, cv en referenties) kan je tot uiterlijk zaterdag 14 september a.s. richten aan de heer drs. G. Bergacker, voorzitter College van Bestuur, via het bestuurssecretariaat, e-mail: lar@driestarcollege.nl.

 

  • Deel deze vacature:

terug naar overzicht