Driestar College

Driestar College

Standpunt ten aanzien van seksualiteit en seksuele diversiteit

09 jan 2019

De laatste dagen is een negatieve beeldvorming over het Driestar College ontstaan rond het onderwerp seksualiteit en seksuele diversiteit. Om die reden hechten we eraan om duidelijkheid te geven over ons standpunt in deze.

Onze visie op seksualiteit en seksuele diversiteit is verwoord in een nota die vastgesteld is in januari 2011 en sindsdien onveranderd gebleven. Deze nota stemt overeen met en is afgeleid van de visie zoals die uitgedragen wordt door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (www.VGS.nl).

9 januari 2019

College van Bestuur

  • Deel dit artikel:

terug naar overzicht