Driestar College

Driestar College

Onderzoek haalbaarheid havo-bovenbouw Lekkerkerk

03 jul 2017 Besluit over havo-top in Lekkerkerk met een jaar uitgesteld

Het onderzoek naar de levensvatbaarheid van een havo-top in Lekkerkerk is inmiddels afgerond. Op basis van de uitkomsten hebben wij helaas niet de vrijmoedigheid om met ingang van 2018 te starten met een havo-4 klas. Het onderzoek heeft aangetoond dat de financiële impact van het opzetten van een havo-top voor het geheel van de school momenteel te groot is. Niet alleen brengt het een fors bedrag aan noodzakelijke investeringen met zich mee. Ook zal het leiden tot verschuivingen in leerlingenstromen tussen Gouda en Lekkerkerk, waardoor Gouda geconfronteerd wordt met een forse bezuinigingsopdracht. Gezien de financiële situatie van de school is dat op dit moment niet verantwoord. Daarom zullen we een definitief besluit over het realiseren van de havo-top in Lekkerkerk pas over een jaar nemen.

We willen allen die meegewerkt hebben aan ons onderzoek daarvoor hartelijk bedanken. Tijdens het onderzoek is ons gebleken dat veel ouders met vertrouwen naar onze school kijken. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor en blijven ons ervoor inzetten om dat vertrouwen niet te beschamen.

  • Deel dit artikel:

terug naar overzicht