Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Lekkerkerk / Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Het Driestar College wil een goede school zijn en blijven. 

Daar bedoelen we mee:

  • Een school waar goed onderwijs en een brede vorming gegeven wordt
  • Een school waar de leerlingen naar hun talenten goede prestaties leveren
  • Een school waar alle betrokkenen zich veilig voelen en zich betrokken weten

Daarom streeft de school naar een hoog niveau van kwaliteit. En dan kwaliteit in de brede zin van het woord.

De onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen voldoen aan de basiseisen van kwaliteit. Daarom voert de onderwijsinspectie ieder jaar een risico-analyse uit bij alle scholen. Als deze analyse gunstig uitvalt, krijgt een school het vertrouwen van de inspectie. Die school krijgt dan een zogenaamd basisarrangement. Al jarenlang krijgen de afdelingen en locaties van het Driestar College een basisarrangement. Daarmee geeft de onderwijsinspectie blijk van haar vertrouwen in de situatie op en prestaties van het Driestar College.

Gegevens inzien

De Inspectie van het Onderwijs publiceert op haar website gegevens van alle scholen. Via www.onderwijsinspectie.nl zijn de opbrengsten van de scholen te zien. Ook de prestaties op het Driestar College zijn hier gepubliceerd.
De gegevens van de prestaties van de leerlingen op het Driestar college zijn ook in te zien via de website van www.Scholenopdekaart.nl.

De school zelf

Los van het toezicht door de Inspectie van Onderwijs, ziet het Driestar College het als zijn taak om regelmatig zelf te meten of de vereiste kwaliteit geleverd wordt. Daarbij gaat het om meerdere aspecten van het schoolleven. Het uitgangspunt is dat iedere afdeling of locatie zelf de zorg voor de kwaliteit oppakt. Daarnaast worden sommige vormen van kwaliteitszorg centraal aangestuurd.

Centrale acties

De volgende acties op het terrein van kwaliteitszorg worden indien mogelijk jaarlijks centraal uitgevoerd:

  • Het afnemen van tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen
  • Het uitvoeren van een zelfevaluatie, gericht op een domein van het inspectiekader
  • Het samen met andere scholen op reformatorische grondslag deel nemen aan visitaties of audits

Beleidsmedewerker kwaliteitszorg

De school beschikt over een beleidsmedewerker Kwaliteitszorg. Deze medewerker coördineert de centrale taken van kwaliteitszorg, ondersteunt de afdelingen of locaties met adviezen en neemt buiten de school deel aan overleg met andere partijen. De beleidsmedewerker, drs. A.J. Boele, is bereikbaar via het telefoonnummer 0182-691525 of via de e-mail Bol@driestarcollege.nl.