Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Lekkerkerk / Gids / Welkom

Welkom op het Driestar College

Met veel genoegen heet ik leerlingen en ouders hartelijk welkom op onze school. Ik wens hen een goed cursusjaar toe met en op onze school. Een school waar de Bijbel centraal staat. Niet alleen in week- en dagopeningen, maar ook in de lessen willen we luisteren naar wat Gods Woord voor de praktijk van elke dag te zeggen heeft. 

In deze digitale schoolgids zijn de grondslag en doelstellingen van onze school weergegeven. Daarnaast vindt u hier praktische informatie over het onderwijs en over zaken die van belang zijn om de dagelijkse gang van zaken soepel en verantwoord te kunnen laten verlopen. Schroom bij vragen niet om  contact op te nemen. 

Ik spreek hierbij de wens uit, dat we  een gezegend schooljaar mogen hebben. Zonder Gods zegen kunnen we als ouders, leerlingen, personeel, directie en bestuur en Raad van Toezicht ons werk niet doen.

Drs. G. Bergacker,
Voorzitter College van Bestuur

W.J.  Jelier
Locatiedirecteur