Driestar College

Driestar College

Logo

Het logo geeft de positie van de school weer: te midden van gezin, kerk en maatschappij. De school ontvangt de kinderen uit de gezinnen. Daardoor is er ook een lijn naar de reformatorische kerken waartoe deze gezinnen behoren. Deze nauwe band met gezin en kerk bepaalt de opvoeding en het onderwijs. Hierdoor worden de leerlingen voorbereid op een plaats in de maatschappij. Kerk, school en gezin behouden daarbij elk een eigen verantwoordelijkheid.

Kerken

De school wil een school voor het leven zijn. Daar wordt zowel de voorbereiding op de maatschappij als de levensbeschouwelijke grondslag mee bedoeld. We weten ons verbonden met de volgende kerken:

  • de hervormde gemeenten binnen de PKN (waarvan uit hun beleidsplan blijkt dat zij zich verbonden weten met de Heilige Schrift en Drie Formulieren van Enigheid);
  • de hersteld hervormde kerk;
  • de christelijke gereformeerde kerken;
  • de gereformeerde gemeenten (in Nederland) en
  • de oud gereformeerde gemeenten.