Driestar College

Driestar College

Veiligheid op school

Onze doelstelling is dat alle leerlingen zich op school veilig voelen. Voor een veilig gevoel is het belangrijk dat je jezelf kunt zijn. Dat er geen bedreigingen om je heen zijn zoals  gepest, uitgescholden, gediscrimineerd of zelfs bedreigd worden. We streven naar een leefklimaat van veiligheid en geborgenheid. Daar werken we met elkaar aan: door elkaar te respecteren, door openheid en geborgenheid te bieden, door een duidelijke en eerlijke communicatie tussen school en thuis.  

Anti-pestprotocol

Mentoren besteden aandacht aan wat pesten in persoonlijke situaties voor gevolgen kan hebben. De anti-pestcoördinator (Mw. F. de Boer, bof@driestarcollege.nl) is na de mentor aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Ook wordt zij ingeschakeld rondom de aanpak van pesten en de uitvoering en ontwikkeling van bijbehorend beleid. Het anti-pestprotocol vindt u terug bij downloads.