Driestar College

Driestar College

Vmbo

Basis- en kader beroepsgerichte leerweg

Leerlingen, die in het tweede leerjaar een doorstroomadvies voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (ook lwoo) krijgen, vervolgen na het tweede leerjaar hun opleiding aan het Driestar College te Gouda, het Wartburg College locatie De Swaef of een andere school voor vmbo. Vanaf klas 3 volgen ze een profiel (beroepsgericht programma). Op het Driestar College te Gouda worden vier profielen aangeboden:

•  Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
•  Produceren, Installeren en Energie (PIE)
•  Economie en Ondernemen (E&O)
•  Zorg en Welzijn (Z&W)

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)   
De leerlingen volgen in klas 1 en 2 Praktijk en Oriëntatie (P&O). Deze lessen stellen leerlingen in staat om een goede keuze te maken voor  een profiel. In klas 2 verzorgt de mentor een half jaar lang, één uur per week LOB-lessen.

Leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgericht leerweg volgen in het tweede halfjaar van klas 2 lessen in het gekozen profiel (één middag in de week) op De Swaef of het Driestar College in Gouda. Voor vervoer naar de beide vestigingen wordt door onze school gezorgd (zonder kosten voor de ouders). 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Leerwegondersteunend onderwijs wordt op de nevenvestiging Rehoboth aangeboden in de eerste twee leerjaren van de basisberoepsgerichte leerweg. Het lwoo is dus geen aparte leerweg, maar een specifieke vorm van begeleiding binnen de basisberoepsgerichte leerweg. Deze leerlingen hopen dus uiteindelijk gewoon hetzelfde diploma te halen als de andere leerlingen, die de basisberoepsgerichte leerweg zonder leerwegondersteuning volgen.