Driestar College

Driestar College

Opleidingen

Informatie over voortgezet onderwijs kunt u vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-onderbouw-van-het-voortgezet-onderwijs

Wij bieden op onze locatie Rehoboth de volgende opleidingen aan:

  • vmbo basisberoepsgerichte leerweg klas 1 en 2
  • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg klas 1 en 2
  • vmbo gemengde leerweg klas 1, 2, 3 en 4
  • vmbo theoretische leerweg klas 1, 2 en 4
  • havo klas 1, 2 en 3
  • vwo klas 1, 2 en 3 (atheneum en gymnasiumstroom in klas 2 en 3)

Vmbo, havo en vwo zijn niet bedoeld als eindonderwijs maar als voorbereiding op mbo, hbo en wo. Deze voorbereiding wordt vorm gegeven door tal van keuze mogelijkheden in vmbo, havo en vwo.  Leerlingen komen ook door begeleiding vanuit de school tot de goede keuzes. We noemen dit Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) . Het gaat daarbij om het ontdekken van talenten, passies, passende werkplekken. Leerlingen moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheden waaruit zij kunnen kiezen of in ieder geval hun weg weten te vinden in het geheel van vervolgopleidingen en beroepen.