Driestar College

Driestar College

Havo en vwo

Grieks en Latijn in vwo-2, 3

Vanaf de tweede klas kunnen de leerlingen uit het vwo kiezen om de klassieke talen Grieks en Latijn te volgen.

Verder na klas 3

Leerlingen, die in het derde leerjaar doorstroomadvies havo of vwo krijgen, vervolgen na het derde leerjaar hun opleiding aan het Driestar College te Gouda of op een andere school voor havo / vwo. Vanaf klas 4 volgen ze één van de volgende profielen (een profiel is een samenhangend vakkenpakket):

• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid
• Economie en Maatschappij
• Cultuur en Maatschappij

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)   

In klas 2 wordt begonnen met een vijftal mentorlessen. Het gaat in deze lessen vooral om het leggen van relaties tussen enerzijds schoolvakken, eigen interesses en vaardigheden en anderzijds opleidingen en beroepen. In klas 3 krijgen leerlingen een half jaar LOB-lessen van de mentor. Deze lessen lopen uit op een keuze voor een profiel.