Driestar College

Driestar College

Algemeen

Basisondersteuning en extra begeleiding

Bij de aanmelding van uw kind heeft u aangegeven of is gebleken dat uw kind (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De school wil voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat bieden.

Afdelingsleider

Een afdelingsleider is aangesteld voor een bepaald leerjaar of afdeling. Ze hebben onder meer een algemene begeleidingstaak. Binnen de nevenvestiging zijn er vier afdelingsleiders:
•  D. Brinkman, eerste – en tweede leerjaar vmbo basis-kader.
•  M.D. van Blitterswijk, eerste – en tweede leerjaar vmbo gemengde- en theoretische leerweg.
•  Drs. W.J. Jelier, derde – en vierde leerjaar vmbo gemengde – en theoretische leerweg.
•  J.B. van der Have, eerste drie leerjaren havo-vwo.