Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Leiden / Onderwijsaanbod / vmbo

Algemeen

De afdeling vmbo kent vier leerwegen:

 • De basisberoepsgerichte leerweg
 • De kaderberoepsgerichte leerweg
 • De gemengde leerweg
 • De theoretische leerweg

Kenmerken

Voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat ze vooral praktisch zijn ingesteld. Zij functioneren het beste als theorie en praktijk bij de lessen worden afgewisseld.

Ook de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg dat zij voor een groot deel praktisch zijn ingesteld. Voor een goed functioneren op school is een afwisseling van theorie en praktijk bij de lessen gewenst.

Na het afronden van het tweede leerjaar kunnen leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg een keuze maken om de volgende vakrichtingen in de bovenbouw te gaan volgen:

 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en welzijn

Deze vakrichtingen kunnen in de bovenbouw niet gevolgd worden op de locatie Leiden. Op de hoofdlocatie in Gouda worden deze opleidingen wel aangeboden.

De leerlingen van de theoretische leerweg doen alleen een centraal eindexamen in de theoretische vakken. De gemengde leerweg kent naast een aantal theoretische vakken ook een beroepsgerichte component. In deze leerweg wordt naast theoretische vakken ook een centraal eindexamen gedaan in een beroepsgericht vak.

Voor het te volgen beroepsgerichte vak in de gemengde leerweg kan gekozen worden uit:

 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en welzijn


Locaties
De onderbouw van de afdelingen basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg wordt aangeboden op de locatie in Leiden. Voor het volgen van de bovenbouw (klas 3 en 4) kunnen de leerlingen terecht op de hoofdlocatie in Gouda

De opleidingen gemengde leerweg en theoretische leerweg worden wel helemaal aangeboden op de locatie in Leiden.

Contactpersoon
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
De heer G. Snoep, snp@driestarcollege.nl