Driestar College

Driestar College

Rebound

 

Rebound (alleen in Gouda)

Rebound betekent “jezelf in een nieuwe positie brengen om te kunnen scoren”. De reboundgroep is een voorziening waar maximaal zes leerlingen zitten die uit alle leerjaren van onze school komen.

Een tijdelijke plaatsing in deze voorziening is nodig, doordat leerlingen motivatie – en/of gedragsproblemen hebben die het leerproces en/of de klassensituatie ontoelaatbaar beïnvloeden.

Plaatsbaar is die leerling die zelf, met zijn ouders, gemotiveerd is voor een reguliere schoolopleiding en wil werken aan de terugkeer naar de eigen klas of een andere onderwijsvorm.