Driestar College

Driestar College

 

Interne Begeleider

 

De interne begeleiders begeleiden leerlingen met leerproblemen en/of  sociaal-emotionele problemen.

Daarbij adviseren en coachen zij de docenten en mentoren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen.

Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van het verplichte ontwikkelingsperspectief van leerlingen die extra ondersteuning krijgen. Daarover vindt overleg plaats met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.

 

Contactpersoon

Voor inlichtingen over de leerlingenzorg en begeleiding In Leiden kunt u contact opnemen met collega C. van der Spek, zorgcoördinator.