Driestar College

Driestar College

Leerlingenzorg

De school wil voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat bieden. Om de ondersteuning van de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, is binnen de school een aantal voorzieningen getroffen.

Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg is er om te helpen kinderen gezond te laten opgroeien en opvoeden. Om ouder(s)/verzorger(s) en kinderen hierbij goed te kunnen ondersteunen en adviseren, nodigt de Jeugdgezondheidszorg u en/of uw kind in de leeftijd van 0 tot 19 jaar op een aantal (vaste) momenten uit voor een afspraak in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of op school. 

Lees de uitgebreide informatie over wat de werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg is op onze school. 

Decanaat

Jeugdgezondheidszorg

Passend Onderwijs

Rebound

Trajectgroepen

Zorgklas