Driestar College

Driestar College

Veiligheid op school

Een veilig gevoel

We willen dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. Dat komt voort uit onze onderwijsvisie. We zien het grote belang in van een leefklimaat met veiligheid en geborgenheid. Daar kunnen we met elkaar aan werken. Door elkaar te respecteren. Door openheid en geborgenheid te bieden. Door een duidelijke en eerlijke communicatie te hebben tussen school en thuis. Tussen docenten en leerlingen. Tussen leerlingen onderling. 
Het streven naar een veiligheidsgevoel is zichtbaar in de organisatie. Op vele manieren komt dit tot uitdrukking. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van leerlingen in en buiten de lessen. Bij het oefenen van sociale en emotionele vaardigheden. Bij het trainen van het personeel om calamiteiten te voorkomen. Bij het maken van duidelijke afspraken over het gebruik van het gebouw en de omgeving. Bij het aanstellen van contactpersonen voor leerlingen en het personeel.