Driestar College

Driestar College

Algemene opmerkingen over de overgangsnormen vmbo, havo en vwo

Overgangsbeslissing

Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering voor iedere leerling een overgangsbeslissing. Alleen in bijzondere gevallen kan de vergadering besluiten deze beslissing uit te stellen. De docentenvergadering neemt de overgangsbeslissingen op grond van de cijfers op het eindrapport en op basis van de vastgestelde overgangsnormen.

Besluiten

De docentenvergadering kan de volgende besluiten nemen: een leerling wordt

• bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde afdeling of leerweg  
• bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde afdeling of leerweg, maar krijgt een taak opgelegd. De bevordering is pas definitief als de taak voldoende gemaakt is;
• bevorderd naar het volgende leerjaar van een andere afdeling of leerweg;
• bevorderd naar het volgende leerjaar van een andere afdeling of leerweg, maar krijgt een taak opgelegd. De bevordering is pas definitief als de taak voldoende gemaakt is;
• voorwaardelijk bevorderd. Dat betekent dat de leerling naar het volgende leerjaar gaat op voorwaarde dat bij rapport één voldaan wordt aan de overgangsnormen naar het daarop volgende leerjaar. Een voorwaardelijke bevordering naar een examenklas is niet mogelijk;
 • nog niet bevorderd, maar krijgt een herkansing. Als de herkansing voldoende wordt gemaakt, wordt deze leerling alsnog bevorderd;
 • niet bevorderd.

Een taak

Een taak wordt gegeven als een leerling onvoldoende inzet heeft getoond. De taak moet op de eerste schooldag van het nieuwe cursusjaar worden ingeleverd. Als de taak onvoldoende beoordeeld wordt, moet deze onder schooltijd alsnog voldoende worden afgerond. Wanneer dat is gebeurd, is de bevordering definitief. Als dat aan het eind van de derde schoolweek nog niet heeft plaats gevonden, wordt de leerling definitief niet toegelaten tot het volgende leerjaar.

Een herkansing

Als een leerling binnen de bespreekmarge valt, kan de docentenvergadering een herkansing geven. De herkansing omvat de stof van een bepaalde periode. De docentenvergadering bepaalt welk cijfer de leerling voor deze herkansing moet halen. De herkansingen vinden plaats op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Als de gemaakte herkansing niet voldoet aan de vooraf gestelde normen, wordt de leerling niet bevorderd naar een hoger leerjaar.

Overige aspecten

Bij een overgang naar een hoger of lager niveau de prestaties, uitgedrukt in cijfers, cruciaal. Naast de cijfers kunnen ook de volgende aspecten meegewogen worden:

• Leerlingkenmerken
•  De sociale ontwikkeling van de leerling
• Cito-uitslagen
• Rekenvaardigheden