Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Leiden / Gids / Betrokkenheid / Leerlingen

Leerlingen

Leerlingstatuut

In het leerlingstatuut worden belangrijke onderwerpen beschreven, waar de leerlingen direct mee te maken hebben. Het leerlingstatuut is opgenomen als bijlage 3 bij downloads.

Klassenvertegenwoordigersoverleg

Ieder jaar is er overleg tussen de klassenvertegenwoordigers en de afdelingsleiding. De bedoeling is dat de dagelijkse schoolpraktijk besproken wordt. Mentoren bereiden dit overleg voor door vooraf met de klas te bespreken welke agendapunten aan de orde moeten komen. Van het overleg wordt een verslag gemaakt. De mentoren bespreken dit verslag met hun mentorklassen.

Internationale contacten en acties door leerlingen

Ieder jaar brengen leerlingen van de derde klassen geld bij elkaar voor scholen in Noord-Uganda. Deze acties lopen via ZOA vluchtelingenhulp. De leerlingen van de overige klassen sponsoren kinderen in ontwikkelingslanden via de stichting Woord en Daad. Per klas wordt een kind geadopteerd. We verwachten dat ouders of verzorgers hun kinderen bij deze acties stimuleren. In de brugklassen wordt ieder jaar een actie gehouden, waarvan de opbrengst is voor vervolgde christenen.