Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Gouda / Vacatures / orthopedagoog

orthopedagoog

Met ingang van 1 september a.s. zoeken wij voor 25 uur per week (0,625 fte) een orthopedagoog voor de locaties Gouda (20 uur) en Lekkerkerk (5 uur). Op de locatie Gouda betreft het een vacature in Delta (Trajectgroepen en TOPS-klas).

De functie

De orthopedagoog verricht diverse onderzoeken en neemt testen af, stelt voorstellen en adviezen op en begeleidt leerlingen en ouders/verzorgers. De orthopedagoog ondersteunt en begeleidt docenten en directie bij de aanpak van leer- en gedragsproblemen en psychosociale problemen van leerlingen en geeft voorlichting en training aan leerlingen. De orthopedagoog draagt bij aan de ontwikkeling van het zorgbeleid en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van het eigen vakgebied.

Het profiel, de orthopedagoog

 • onderschrijft van harte de grondslag van het Driestar College, draagt deze uit in woord en wandel;
 • is (doop)lid van één van de volgende kerken: Hervormde Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Oud Gereformeerde Gemeenten;
 • beschikt over een passende afgeronde universitaire studie (Psychologie of (Ortho)pedagogiek) met aantekening voor diagnostiek;
 • heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring;
 • heeft aantoonbare kennis van het onderwijsproces (inclusief het VSO);
 • is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • heeft een uitgebreid en relevant netwerk voor de ondersteuning in en om de school;
 • werkt autonoom, maar blijft goed in verbinding met zijn/haar omgeving;
 • heeft een kritische houding en beschikt over analytisch denkvermogen;
 • werkt planmatig en zorgvuldig.

Wat bieden wij?
Een dienstverband voor 25 uur per week in schaal 10 (maximaal € 4.186 bij volledig dienstverband). De standplaats is Gouda. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op D.V. 13 juni.

Meer weten?
Nadere informatie over deze functie kan je verkrijgen bij mevr. L. Hijink-Elbertsen, staffunctionaris leerlingenzorg, via hye@driestarcollege.nl. Via het bestuurssecretariaat kan je een uitgebreide functiebeschrijving opvragen, e-mail lar@driestarcollege.nl. Je sollicitatie (brief, cv en referenties) kan je tot uiterlijk 1 juni a.s. richten aan de heer drs. G. Bergacker, voorzitter College van Bestuur, via het bestuurssecretariaat, e-mail: lar@driestarcollege.nl.

 

 

 • Deel deze vacature:

terug naar overzicht