Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Gouda / Onderwijsaanbod / vwo

De afdeling vwo

Algemeen
Deze opleiding is een combinatie van atheneum en gymnasium. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen die later in het wetenschappelijk onderwijs een opleiding willen volgen. Daarnaast is het ook mogelijk door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.

Mogelijkheden

In vwo-3 kiezen de leerlingen hun definitieve profiel. Ze  kunnen dan voor de bovenbouw een keuze maken uit vier profielen:

  • Natuur en techniek
  • Natuur en gezondheid
  • Economie en maatschappij
  • Cultuur en maatschappij

 

 

Extra mogelijkheden

Gymnasium

 Het gymnasium is een leerstroom die op het Driestar College begint in de eerste klas. Naast de vakken die elke vwo-leerling volgt, krijgt een gymnasiumleerling de vakken Grieks en Latijn. Beide houd je tot en met de derde klas. Daarna kun je kiezen met beide talen of één van beide door te gaan. 

Vwo+
Vwo+  biedt een begeleidingstraject voor hoogbegaafde leerlingen  in de brugklas, 2e en 3e klas.  Een test van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) in Nijmegen is de indicator voor plaatsing in de vwo+-klas. Ongeveer 30% van de lessen wordt in het Engels gegeven.

Tweetalig Onderwijs (TTO)

TTO is een aparte stroom in het vwo. In principe gaan we uit van één klas tto. Het grootste verschil is dat de leerlingen en de docenten bij verschillende vakken Engels spreken. Bovendien krijgen de leerlingen te maken met projecten en uitwisselingen om zich voor te bereiden op een toekomst in binnen- of buitenland. 

Wij zijn havo/vwo, havo/vwo zijn wij!

In verbondenheid met Gods Woord dagelijks om de leerlingen staan en hen onderwijs bieden. Ons onderwijs is meer dan alleen kennisoverdracht. Verbinding-verantwoordelijkheid-vorming-veiligheid zijn onze gemeenschappelijke waarden, onze 'praxis'. Driestar College voor het leven, mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met ouders en kerk. De sector havo/vwo als rijke voedingsbodem voor Gouden Momenten in de ontdekkingstocht van leerlingen op weg naar volwassenheid.

Locaties

De opleiding vwo (inclusief de genoemde extra mogelijkheden) wordt aangeboden op:
De hoofdlocatie in Gouda vestiging Ronsseplein (onderbouw en bovenbouw). Hier is de onderbouw ondergebracht in gebouw Bèta, de bovenbouw in gebouw Zèta.

Informatie over aanmelding voor TTO, Gymnasium en vwo+

Met betrekking tot de aanmelding voor deze onderwijssoorten hebben we een en ander voor u op een rijtje gezet. Informatie treft u via de presentatie (van de voorlichtingsavond van 6 februari 2017) aan.

Contactpersonen

Voor inlichtingen over de afdeling vwo kunt u contact opnemen met:

  • De heer W.L.W. Kater Msc/MA (Vwo onderbouw) e-mail: Ktr@driestarcollege.nl
  • De heer J. Möhlmann (Vwo bovenbouw) e-mail: Mom@driestarcollege.nl