Driestar College

Driestar College

Voorlichtingsavond vmbo-gt 2 - 19 februari 2019 - 19.30 uur

In verband met die keuzes willen wij u voorlichten over de mogelijkheden die er voor uw kind op onze school zijn. U krijgt uitleg over het vakkenpakket en voorlichting over "Hoe nu verder na klas 2".

Deze voorlichtingsavond vindt plaats op 19 februari a.s. U bent vanaf 19.10 uur welkom in de aula van gebouw Alfa, Ronsseplein 1 in Gouda. Het programma start om 19.30 uur. Na het officiële programma, om ong. 20.30 uur, is er de mogelijkheid om de mentoren te spreken, (geen ouderavond). En u kunt in gesprek met collega's en leerlingen die hun profielgebonden praktijkvak presenteren in de hal bij de kluisjes en de hal bij de ingang.
Om 21.30 uur eindigt deze avond.

U bent hartelijk welkom.