Driestar College

Driestar College

Bouw Driestar College: nieuwbouw trajectgroepen/ rebound en sporthal begonnen

Vandaag, 5 april 2017, gaf drs. G. Bergacker, voorzitter College van Bestuur, samen met Gijs van Vliet, leerling uit de trajectgroep, het startsein voor de bouw van het nieuwe onderkomen van de afdeling trajectgroepen/ rebound en de nieuwe sporthal.  Na het slaan van de eerste paal werden er door Reinout van Duijn, eveneens een leerling uit de trajectgroep, ballonnen losgelaten.

De afgelopen weken stonden in het teken van allerhande voorbereidingen voor de geplande ver- en nieuwbouw aan het Ronsseplein. Om kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijs in de toekomst te garanderen is deze verbouw- en renovatieopgave voor het Ronsseplein te Gouda in gang gezet. Deze moet leiden tot grote kwaliteitsverbeteringen.

Naast bovengenoemde nieuwbouw, zal de locatie Epsilon (Clematislaan 2, afdelingen PrO, vmbo-bk lwoo en zorg & welzijn) verplaatst worden naar het Ronsseplein.

Het Driestar College werkt hierbij samen met CEC bouw, Ben van der Vlist Adviesburo en Re-born.