Driestar College

Driestar College

Welkom op locatie Gouda!

De locatie telt vijf gebouwen, die heel dicht bij elkaar liggen.
Wij bieden een breed onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot gymnasium+.
Ieder gebouw heeft zijn eigen onderwijssoort.
Daarom voelt iedere leerling zich echt thuis.
Dat willen wij nu juist!

Dit houdt ons bezig

NK Debatteren

Voorbereidingen voor het NK debatteren op 26 januari! De Driestardebatclub oefende vandaag voor het NK samen met het Wartburg College, Guido de Brès. Heel veel succes volgende week!

Nationaal Archief Den Haag

17 januari jl. waren we als school uitgenodigd voor het bijwonen van de opening van een nieuwe tentoonstelling 'Wie ben ik en wie was jij?' in het Nationaal Archief in Den Haag. De openingshandeling werd verricht door niet minder dan de twee ministers van onderwijs, mevrouw Van Engelshoven en de heer Slob. Een viertal leerlingen uit klas V1Blw mocht na de opening met de beide ministers mee de tentoonstelling in. Aansluitend hebben alle leerlingen de interactieve tentoonstelling bezocht.

Gezellig in aula Bèta

Wat doe je op een regenachtige dag in de pauze? Allemaal binnenblijven. Daar is het warm en droog. Dat levert een gezellige drukte op! :-)

20 minuten online...

Leerlingen uit vwo-6 Gouda gaan deze week de uitdaging aan om per dag twintig minuten online te zijn op de smartphone.

 

#smartphonegebruik #uitdaging #YonaApp #confronterend #ennusneloffline

#driestarcollegegouda #driestarcollege #gouda #vwo6 #gebouwzeta

Beroepenmarkt leerlingen vmbo-bk3, 4 en vmbo-gt3, 4

Vorige week was de beroepenmarkt voor de leerlingen vmbo-bk3, 4 en vmbo-gt3, 4. Leerlingen en hun ouders konden zich voor laten lichten over de vervolgopleidingen na het vmbo. Heb je nog vragen, loop dan even langs bij je decaan.

 

Met dank aan Hoornbeeck College, MBO Rijnland, Nimeto, SVO Vakopleiding food, ROC Midden Nederland, Leliezorggroep, Wellantcollege, Houtmeubileringscollege, Scheepvaart- en transportcollege en anderen.

De regionale Studievoorlichtingsavond havo/vwo

Op D.V. woensdag 6 februari vindt de jaarlijkse Regionale Studievoorlichtingavond plaats. Op deze avond zijn weer 90 voorlichtingen van vooral hogescholen en universiteiten tegelijk aanwezig op het Driestar College. De leerlingen van 8 deelnemende scholen uit de regio hebben zich hiervoor kunnen aanmelden en zijn welkom om 3 voorlichtingen te bezoeken. Deze voorlichtingen zijn bedoeld ter ondersteuning van profielkeuze en studiekeuze.

Klik hier voor de rondetijden, informatie over parkeren en een gebouwenplattegrond.

Driestar College op Instagram

Volg je ons al op Instagram? http://instagram.com/driestar_college … We geven een inkijkje in het dagelijkse schoolleven op onze drie locaties: Gouda, Leiden en Lekkerkerk. 

Kerst in gebouw Gamma

Kerst in gebouw Gamma, sector vmbo-bk & PrO. In klassenverband stilstaan bij het Kerstevangelie. En het jaar 2018 met elkaar afsluiten.
 

Tekenen vmbo-gt4

De leerlingen uit vmbo-gt4 waren dinsdag 18 december jl. extra lang op school om hard te werken aan hun opdrachten. Zelfs zolang dat ze een patatje aangeboden kregen als avondmaaltijd. Met een muziekje op de achtergrond en de bezielende leiding van mevrouw Spek werd dat uiteraard een groot succes. En dat is al helemaal aan de resultaten te zien! Goed bezig, beste jongens en meiden. Bedankt, mevrouw Spek! Geniet van de kerstvakantie!

De foto's

Afscheid van mw. E. van der Wilt-Schouten

Na een dienstverband van ruim 22 jaar bereikt mevrouw E. van der Wilt-Schouten per D.V. 1 januari a.s. de pensioengerechtigde leeftijd. Op 11 december jl. hebben wij in een informele bijeenkomst afscheid van haar genomen.

De foto's 

Sponsorloop vmbo 2 gt

Het schitterende bedrag van € 9002,32 werd overhandigd aan dhr. Corjan Rink van Woord & Daad.

 bekijk hier de foto's 

Voorlichtingsavond voor toekomstige brugklasleerlingen vmbo & PrO

Dinsdagavond 4 december waren de ouders of verzorgers van toekomstige brugklasleerlingen vmbo & PrO te gast. Fijn dat er zovelen naar het Driestar College zijn gekomen.
Maandag was de avond over havo & vwo.  Heeft u één van de avonden gemist of wilt u de informatie nog eens nalezen. Kijk dan op onze website voor de diverse presentaties.https://www.driestarcollege.nl/

Driestar Debating Society

Ons debatteam Driestar Debating Society behaalde weer een overwinning! Het debatteam werd derde tijdens een voorronde van het NK debatteren voor scholieren. Aan deze voorronde deden 40 scholen mee. De debatclub mag nu door naar de finale op 26 januari in Utrecht.

Havo & vwo brugklas op pad voor project 'Kunst'

De brugklas havo en vwo ging voor het project 'Kunst' op pad, de natuur in. Kijk eens wat een prachtige kunstwerken dat in H1At opleverde!

de foto's

Jubileum G. Hoogendoorn

Op 6 november jl. vierden we het 25-jarig jubileum van dhr. G. Hoogendoorn tijdens een feestelijke bijeenkomst met familie, collega's en oud-collega's. Van harte gefeliciteerd!

 

Bienvenue sur notre vlog

Anne et Mikal: 'Bienvenue sur notre vlog'

Al in het eerste hoofdstuk van de lesmethode Frans moeten de leerlingen zelf een vlog maken. Ze vertellen hun naam en woonplaats en vertellen iets over hun school. Natuurlijk stellen ze ook een vraag aan de kijker.

Bekijk de vlog

 

 

 

 

Spannend finaledebat ReDe2018

De debatwedstrijd ReDe2018 eindigde met een spannend finaledebat tussen Wartburg College en Driestar College Gouda. Met als prijswinnaar het team van Driestar College. Gefeliciteerd. Complimenten! De prijs werd uitgereikt door sponsor Wille Donker Advocaten.
Bij de individuele prijs waren er twee winnaars: Rachel de Jong van Driestar College en een leerling van het Van Lodenstein College.

Vermeldenswaard is verder nog dat het Driestarteam niet alleen de winnaar was, maar dit jaar ook de organisatie van ReDe deed.

de foto's 

De reformatorische debatwedstrijd, ReDe

ReDe 2018 is van start. Na de opening door ds. W.A. Zondag gingen de leerlingen het debat met elkaar aan in drie rondes. Om 16.00 uur is het finaledebat. Met dank aan sponsor Wille Donker Advocaten.

De foto's

Opbrengst lessenmarathon Gouda, Leiden en Lekkerkerk voor ZOA

Opbrengst lessenmarathon Gouda, Leiden, Lekkerkerk voor ZOA De lessenmarathon bracht het ongelooflijke resultaat van € 110.519,19 op. ZOA doet er alles aan om het eindbedrag goed te besteden in Nwoya en Amudat in Uganda. Alle leerlingen, collega's, sponsoren bedankt voor jullie inzet! Maar bovenal dank aan Hem Die ons samen de mogelijkheden en middelen gaf.