Driestar College

Driestar College

Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg

Kenmerken

Leerlingen zijn in grote mate praktisch ingesteld. Voor een goed functioneren is een afwisseling van theorie en praktijk bij de lessen gewenst. De leerlingen lopen in de derde klas tien dagen stage. De leerlingen binnen de vakrichting economie & ondernemen lopen in het vierde leerjaar één dag per week stage.

Mogelijkheden

Tijdens het tweede leerjaar hebben de leerlingen een keuze gemaakt om één van de volgende vakrichtingen in de bovenbouw te volgen:
  • bouwen, wonen & interieur
  • produceren, installeren & energie
  • economie & ondernemen
  • zorg & welzijn

Duur

Twee jaar.