Driestar College

Driestar College

Aan het begin van het schooljaar

Persoonsgegevens

Lopende het schooljaar ontvangen leerlingen uit de examenklassen een brief met de persoonsgegevens die bij de leerlingenadministratie bekend zijn. Als leerlingen niet voor aanvang van de centrale examens reageren, gaan we er van uit dat de gegevens juist zijn. Als er wijzigingen aangebracht moeten worden, worden de leerlingen persoonlijk op de leerlingenadministratie verwacht met een geldig identiteitsbewijs en zullen op basis van het geldige identiteitsbewijs de gegevens waar nodig worden aangepast. 


Burgerservicenummer

In het kader van de wet Onderwijsnummer zijn wij verplicht om burgerservicenummers van al onze leerlingen op te nemen in de leerlingadministratie. 


Foto’s

Aan het begin van het cursusjaar worden van alle leerlingen portret- en klassenfoto’s gemaakt. Van de examenklasleerlingen wordt aan het eind van hun
schoolperiode een groepsfoto gemaakt.
 

Agenda’s

Aan het begin van het schooljaar wordt door de school een agenda aan de leerlingen verstrekt.  Leerlingen zijn verplicht deze agenda te gebruiken. Leerlingen mogen geen teksten en illustraties die in strijd zijn met de uitgangspunten van de school aan deze agenda toevoegen. Als dit toch geconstateerd wordt, kan de leerling verplicht worden een nieuwe agenda aan te schaffen.