Driestar College

Driestar College

Welkom op locatie Gouda!

De locatie telt vijf gebouwen, die heel dicht bij elkaar liggen.
Wij bieden een breed onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot gymnasium+.
Ieder gebouw heeft zijn eigen onderwijssoort.
Daarom voelt iedere leerling zich echt thuis.
Dat willen wij nu juist!

Dit houdt ons bezig

Jubileum G. Hoogendoorn

Op 6 november jl. vierden we het 25-jarig jubileum van dhr. G. Hoogendoorn tijdens een feestelijke bijeenkomst met familie, collega's en oud-collega's. Van harte gefeliciteerd!

 

Bienvenue sur notre vlog

Anne et Mikal: 'Bienvenue sur notre vlog'

Al in het eerste hoofdstuk van de lesmethode Frans moeten de leerlingen zelf een vlog maken. Ze vertellen hun naam en woonplaats en vertellen iets over hun school. Natuurlijk stellen ze ook een vraag aan de kijker.

Bekijk de vlog

 

 

 

Driestar leerlingen vmbo-bk scoren goed op toetsen

Good practise: Driestar leerlingen vmbo-bk scoren goed op toetsen.

Lees het artikel

 

Young Ambassadors Woord en Daad

Enthousiaste Driestarleerlingen als Young Ambassadors voor Woord en Daad. Zij zetten zich in voor Colombia met het project ‘Onderwijs, met alle geweld’. Volg ze dit jaar met hun acties en steun het project!

 

Spannend finale debat ReDe2018

De debatwedstrijd ReDe2018 eindigde met een spannend finaledebat tussen Wartburg College en Driestar College Gouda. Met als prijswinnaar het team van Driestar College. Gefeliciteerd. Complimenten! De prijs werd uitgereikt door sponsor Wille Donker Advocaten.
Bij de individuele prijs waren er twee winnaars: Rachel de Jong van Driestar College en een leerling van het Van Lodenstein College.

Vermeldenswaard is verder nog dat het Driestarteam niet alleen de winnaar was, maar dit jaar ook de organisatie van ReDe deed.

de foto's 

De reformatorische debatwedstrijd, ReDe

Na de opening door ds. W.A. Zondag gingen de leerlingen het debat met elkaar aan in drie rondes. Om 16.00 uur is het finaledebat. Met dank aan sponsor Wille Donker Advocaten.

De foto's

Opbrengst lessenmarathon Gouda, Leiden en Lekkerkerk voor ZOA

Opbrengst lessenmarathon Gouda, Leiden, Lekkerkerk voor ZOA De lessenmarathon bracht het ongelooflijke resultaat van € 110.519,19 op. ZOA doet er alles aan om het eindbedrag goed te besteden in Nwoya en Amudat in Uganda. Alle leerlingen, collega's, sponsoren bedankt voor jullie inzet! Maar bovenal dank aan Hem Die ons samen de mogelijkheden en middelen gaf.

Tweetalig onderwijs havo & vwo in Gouda

Sinds vorig cursusjaar kan je niet alleen in het vwo, maar op de havo in de brugklas starten met tweetalig onderwijs. Het gaat niet alleen om het leren van de Engelse taal, maar ook om internationalisering. In TTO-lessen zit veel actie, er wordt veel samengewerkt. Lees verder in het artikel van het Reformatorisch Dagblad: https://www.rd.nl/meer-rd/onderwijs/tweetalig-onderwijs-op-havo-1.1523240

Bèta-klas

Inmiddels is de Bètaklas in havo-4 Gouda ook een feit: een groep van 20 leerlingen met alle Bètavakken. Voor de komende tijd staat er nog heel wat op stapel.

Lees verder

Leerlingen Gummersbach bezoeken Driestar College

Voor de herfstvakantie vond de uitwisseling plaats van leerlingen uit Gummersbach met leerlingen uit klas A3At van het Driestar College. Er werden allerlei activiteiten ondernomen. 

De foto's 

Vmbo-gt 4 klas bezoekt Den Haag

Een vast onderdeel van het vak geschiedenis in vmbo-gt 4: een bezoek aan Den Haag. Leuk dat dhr. Van der Staaij ook even tijd voor deze leerlingen had.