Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Algemeen / Over ons / IdentiteitIdentiteit

Grondslag

Het Driestar College is een christelijke school voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. Dat betekent dat de school zich wil baseren op de Bijbel als het Woord van God. Daarnaast erkennen we de Drie Formulieren van Enigheid als samenvattingen van de kernwaarheden van de Bijbel. Hiermee bedoelen we de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Bijbelse houding

Dit houdt in dat we bij al ons doen en laten ons willen laten leiden door de absolute waarden en normen  van de Bijbel en de genoemde gereformeerde belijdenisgeschriften. In de praktijk zal dat zichtbaar zijn in de houding tegenover elkaar. We staan een Bijbelse houding voor. Dat betekent bijvoorbeeld dat gezagsverhoudingen in de school erkend worden. Ook dat op een respectvolle wijze met elkaar om gegaan wordt. Daarom willen we een goed pedagogisch-didactisch klimaat bieden, waarin sprake is van een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving.

Kern onderwijs

Daarnaast is de identiteit merkbaar in het onderwijs dat gegeven wordt. Voor ons is de Bijbel de bron en de norm van ons onderwijs en onze opvoeding. Het doorgeven van Gods Woord en het overdragen van cultuur beschouwen we als de kern van ons onderwijs. Om die reden willen we leerlingen kennis bijbrengen van de Bijbel, de kerkgeschiedenis en de algemene en christelijke cultuurgeschiedenis. In de dagelijkse schoolpraktijk wordt de identiteit zichtbaar in het houden van dag- en weekopeningen. 

Gezin en kerk

Het Driestar College wordt bezocht door jongeren uit reformatorische gezinnen. Deze gezinnen behoren bij verschillende reformatorische kerkverbanden. De school wil haar werk doen vanuit een nauwe verbondenheid met deze gezinnen en kerkgenootschappen. De band met gezin en kerk is zelfs uitgedrukt in de naam en het logo van de school.

Ouders/ verzorgers van leerlingen dienen te behoren tot één van de volgende reformatorische kerkgenootschappen:

  • Gereformeerde Gemeenten
  • Protestantse Kerk in Nederland (die zich weten gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften)
  • Christelijke Gereformeerde Kerken
  • Hersteld Hervormde Kerk
  • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Oud Gereformeerde Gemeenten

Bij aanmelding van leerlingen wordt gevraagd de grondslag van de school te ondertekenen.