Driestar College

U bent hier: Home / Lekkerkerk / Schoolgids

Schoolgids Download hier de schoolgids van schooljaar 2016-2017

Erratum nov. 2016

De bijlagen van de schoolgids 2016-2017 kunt u hier downloaden:

Bijlage 1 Schoolreglement
Bijlage 2 Klachtenregeling
Bijlage 3 Leerlingstatuut
Bijlage 4 Lessentabellen 2016-2017
Bijlage 5 Protocol sponsoring
Bijlage 6 De slaag- en zakregeling
Bijlage 7 Overgangsnormen
Bijlage 8 Leerlingkenmerken
Bijlage 9 Protocol dyslexie
Bijlage 10 Medezeggenschapsstatuut-reglement
Bijlage 11 Anti-Pestprotocol