Driestar College

Paasviering Havo/Vwo

 

Op donderdagochtend 13 april 2017 werd door de havo-/vwo-klassen van het Driestar College te Lekkerkerk Pasen gevierd.

 

Dit werd gedaan tijdens het vierde uur in de aula. Het thema voor deze paasviering was: ‘He died for us, we’ll live for him?!’
Er zijn hierbij twee toepasselijke Bijbelgedeelten gelezen. Daarnaast werd er nog een meditatie gehouden die te maken had met het thema.
Verder zijn er door verschillende leerlingen gedichten voorgedragen en is er muziek gemaakt.
Hierbij is er gezongen door drie solisten, die dit erg leuk vonden en er veel van geleerd hebben.
Een aantal leerlingen lieten ons zien en ervaren wat het is om dingen te doen die tegen je geweten ingaan.
De paasviering werd beëindigd met een dankgebed. Tot slot werd er staande ‘U zij de glorie’ gezongen.

Het was een fijn samenzijn!