Driestar College

Driestar College

Een impressie van het project ‘Parijs’ dat de derde klassen havo & vwo volgden.