Driestar College

Driestar College

De leerlingen in klas 1 volgden projectlessen rond het onderwerp ‘gedrag’. Een boeiend programma.