Driestar College

Impressie interieur school Leiden en sportdag

Woensdag jl. hadden de leerlingen als introductie een sportdag in de nieuwe sportzalen. Via de foto’s geven we u ook een impressie van het interieur van onze nieuwbouw. Op 23 september a.s. is er vanaf 19.00 uur voor iedereen gelegenheid om zelf een kijkje te komen nemen tijdens het Open Huis.