Driestar College

Vacatures met ingang van cursusjaar 2017-2018

Met ingang van D.V. cursusjaar 2017-2018 ontstaan de volgende vacatures binnen het Driestar College:

 

Met ingang van D.V. cursusjaar 2017-2018 ontstaan er binnen het Driestar College de volgende vacatures:

Docent Nederlands - Leiden
12 lessen (vervanging wegens zwangerschapsverlof)

Docent Engels - Leiden 

11 lessen (vervanging wegens zwangerschapsverlof)

Docent Engels - Gouda (informatie bij dhr. J. Möhlmann tel. 0182-691692)

volledig dienstverband (vervanging t/m kerstvakantie)

Docent Godsdienst - Gouda - 12 lessen alle afdelingen (informatie bij dhr. J. van Dam tel. 0182-691519)

Docent Beeldende Vorming (tekenen) - Gouda - 9 lessen (vmbo-bk) (informatie bij dhr. L. van der Ham tel. 0182- 691587)

Docent CKV - Gouda - 8 lessen (havo & vwo bovenbouw, vmbo gt) (informatie bij dhr. J. Möhlmann tel. 0182-691692)

Docent wiskunde - Gouda - 8 lessen (havo, vmbo) (informatie bij dhr. W.L.W. Kater. Tel. 0182-691671)

Docent Produceren, Installeren en Energie (voorheen Metaal- en elektrotechniek) - Gouda (volledig dienstverband). (informatie bij dhr. L. van der Ham Tel. 0182-691587)

Wie zoeken wij?
Op het Driestar College laten wij ons leiden door Bijbelse principes. Dat geven we ook graag aan onze leerlingen mee. Daarom zoeken wij docenten met een christelijke levensstijl. 

Wij verwachten van sollicitanten dat zij (doop)lid zijn van één van de volgende kerken: Herv. Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Ger. Gem. (in Ned) en de Oud Ger. Gem.

Wil je meer weten?
Voor de vacatures in Leiden kunt u contact opnemen met de heer G. Snoep, Tel. 071-5191333.  

Spreek je dit aan?
Schrijf dan vóór 24 juni 2017 je sollicitatiebrief aan het Driestar College, t.a.v. de heer drs. G. Bergacker (voorzitter College van Bestuur), Postbus 148, 2800 AC Gouda. Je kan je sollicitatiebrief ook mailen naar post@driestarcollege.nl.

  • Deel deze vacature:

terug naar overzicht