Driestar College

Docent bouwkunde - BBL - Gouda
Het Driestar College en het Hoornbeeck College zijn op zoek naar een docent bouwkunde - BBL die één avond en een halve dag wil lesgeven.

De betrekkingsomvang is 1,0 fte (0.45 fte met aanvullend 0,55 fte vervanging wegens ziekte binnen vmbo).

Datum eventuele indiensttreding: 1 september 2016

Locatie: Gouda

Wat houdt de functie in?

  • U doceert het vak bouwkunde aan studenten die een opleiding volgen bij de sector techniek & ict
  • U geeft les aan studenten van de niveau 3 BBL-opleidingen (allround) timmeren / metselen één avond in de week. Daarnaast niveau 2 BBL-studenten vier lesuren op de dag. Deze studenten zijn één dag in de week op school en vier dagen in het bedrijf
  • Ook begeleidt u deze studenten op hun leerbedrijf, u gaat een dag in de week langs de bpv-bedrijven
  • Bij de begeleiding van studenten hoort ook de taak van cijferregistratie en het bijwonen van de resultatenvergaderingen
  • Afhankelijk van uw opleiding en werkervaring kunt u als docent binnen de verschillende vakgebieden ingezet worden.

U hebt

  • theoretische en praktische kennis van de bouwkunde
  • een lesbevoegdheid of een hbo-/mbo+-diploma en werkervaring op hbo-niveau
  • een gemotiveerde en flexibele instelling en u hebt graag een actieve rol binnen een team
  • aantoonbare, relevante werkervaring. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft met het aansturen van vakmensen op de bouwplaats.
  • affiniteit met het werken met jongeren

Meer informatie
Verdere inlichtingen worden graag verstrekt door de heer L. van der Ham, sectordirecteur vmbo-bk & PrO Driestar College, telefoonnummer 0182 691691, e-mail: ham@driestarcollege.nl of door de heer drs. G. van Veldhuizen, opleidingsmanager Techniek-opleidingen Hoornbeeck College, telefoonnummer 085 4838106, e-mail: vng@hoornbeeck.nl

Solliciteren
Bij de sollicitatieprocedure wordt de VGS-sollicitatiecode gehanteerd. Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij de grondslag en het doel van de scholen (Hoornbeeck College en Driestar College) onderschrijven. Sollicitaties met vermelding van (kerkelijke en zakelijke) referenties kunt u voor D.V. zaterdag 4 juni a.s. richten aan het College van Bestuur, Postbus 405, 3800 AK in Amersfoort of per mail naar personeelszaken@hoornbeeck.nl