Driestar College

U bent hier: Home / Gouda / Schoolgids

Schoolgids GoudaDownload schoolgids Gouda 2016-2017

Bijlagen schoolgids 2016-2017:

Erratum schoolgids Gouda

Bijlage 1 Schoolreglement
Bijlage 2 Klachtenregeling (model VGS)
Bijlage 3 Leerlingstatuut
Bijlage 4 Lessentabel vmbo-bk
Bijlage 4 Lessentabel vmbo-gt
Bijlage 4 Lessentabel havo & vwo onderbouw

Bijlage 4 Lessentabel havo & vwo bovenbouw

Bijlage 4a Verklaring van de codes van de vakken
Bijlage 5 Protocol sponsoring
Bijlage 6 De slaag- en zakregeling
Bijlage 7 Overgangsnormen havo & vwo onderbouw
Bijlage 7 Overgangsnormen havo & vwo bovenbouw
Bijlage 7 Overgangsnormen vmbo-bk1,2
Bijlage 7 Overgangsnormen vmbo-gt1
Bijlage 7 Overgangsnormen vmbo-gt2,3
Bijlage 7 Overgangsnormen vmbo-gt3
Bijlage 8 Leerlingkenmerken
Bijlage 9 dyslexieprotocol.pdf
Bijlage 10 Medezeggenschapsstatuut-reglement
Bijlage 11 anti-pestprotocol