Driestar College

Driestar College

Jeugdgezondheidszorg 2016-2017

De Jeugdgezondheidszorg is er om te helpen kinderen gezond te laten opgroeien en opvoeden. Om ouder(s)/verzorger(s) en kinderen hierbij goed te kunnen ondersteunen en adviseren, nodigt de Jeugdgezondheidszorg u en/of uw kind in de leeftijd van 0 tot 19 jaar op een aantal (vaste) momenten uit voor een afspraak in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of op school.

Werkwijze Jeugdgezondheidszorg

De 'bekende' papieren vragenlijsten en de PGO's worden afgenomen in de volgende leerjaren:
- vmbo jaar 1
- havo/vwo jaar 2

De Emovo-vragenlijst (contactmoment bovenbouw) wordt afgenomen in de volgende leerjaren:
- vmbo jaar 3
- havo/vwo jaar 4

Contactmoment bovenbouw

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 voert de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden een nieuw contactmoment voor de bovenbouw uit op de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De invoering van een extra contactmoment bij deze leeftijdsgroep vindt vanaf 2013 landelijk plaats in opdracht van het Ministerie van VWS.

Gezonde jongeren hebben meer kans om gezonde volwassenen te worden. Het is daarom belangrijk eventuele problemen of de kans daarop tijdig te signaleren om ze te kunnen voorkomen of verhelpen.

Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 14 jaar voert de Jeugdgezondheidszorg daarom regelmatig een preventief gezondheidsonderzoek uit bij kinderen en jongeren. Het meest intensief contact is er bij de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar. Vanaf de leeftijd dat kinderen naar de basisschool gaan, neemt het aantal vaste contactmomenten (vervolgens) geleidelijk af. Het laatste contactmoment was tot nu toe rond de leeftijd van 14 jaar.

Het nieuwe contactmoment bovenbouw heeft als doel beter aan te sluiten bij de gezondheidsvraagstukken waar jongeren op die leeftijd mee te maken krijgen en bij hun behoeft en die van hun ouder(s) aan advies en ondersteuning. In deze ontwikkelingsfase krijgen jongeren immers steeds meer zelfstandigheid, eigen geld en vrijheid. Zaken als het gebruik van alcohol en drugs, ongezond eetgedrag en onveilig vrijen kunnen hun gezondheid bedreigen. Met het contactmoment krijgen de jongeren en hun ouder(s) inzicht in het huidige gezondheidsgedrag en mogelijkheden om de leefstijl tijdig aan te passen.

De invoering van het contactmoment bovenbouw is onderdeel van een breder vernieuwingstraject van het aanbod van de Jeugdgezondheidszorg. Doel is zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de veranderende behoefte van kinderen, jongeren en hun ouder(s) op het gebied van opvoeden en opgroeien.

Digitale gezondheidstest
De jongeren vullen op school een digitale gezondheidstest in (de E-MOVO: Elektronische Monitor en Voorlichting). De vragen gaan over onderwerpen als eetgewoonten, bewegen, genotmiddelen, seksualiteit, gezondheid en lekker in je vel zitten.

Websites informatie jongeren

Vragenlijst Gezondheidstest

Bovenbouw VO 2016-2017


Onderwerpen vragenlijst

Contactmoment Bovenbouw

 

Start gezondheidstest GGD