Driestar College

Driestar College

18 januari 2017 - Voorbereidingen voor de ver- en nieuwbouw Ronsseplein

24 januari 2017 - Diverse kavels

21 februari 2017 - Bouwvergunning en verdere voorbereidingen

29 maart 2017 - Voor start eerst sloop

29 maart 2017 - Start bouw kavel 1 en 2: sporthal en trajectgroepen / rebound

5 april 2017 - Start nieuwbouw trajectgroepen / rebound / sporthal

12 mei 2017 -  sloop gedeelte gebouw Gamma

16 juni 2017 - Stand van zaken ver- en nieuwbouw Traject/Rebound

19 juni 2017 - Vernieuwbouw gebouw Gamma

15 augustus 2017 - Update vernieuwbouw Gamma na de zomervakantie

15 augustus 2017 - Update nieuwbouw traject / rebound na de zomervakantie

28 augustus 2017 - Update vernieuwbouw Ronsseplein - Gouda

6 september 2017 - Bijna storten fundering Ronsseplein

20 september 2017 - Start opbouw fundering

26 september 2017 - Staalconstructie en vloerdelen

26 september 2017 - Nieuwe sporthal achter Alfa en Bèta

27 september 2017 - Filmpje bouw nieuwe gebouw Delta

27 oktober 2017 - Gamma - gevel elementen en vloer

30 oktober 2017 - Update bouw sporthal