Driestar College

Driestar College

1e paal geslagen voor het vernieuwde gebouw Gamma

Vanmorgen sloeg mevrouw D.A. Bergman, wethouder van onderwijs, samen met de leerlingen Joëlle Versluis (brugklas vmbo-kader) en Dik de Vreugd (tweede klas Praktijkonderwijs) de eerste paal voor de uitbreiding van gebouw Gamma. 
Met de nieuwbouw vervalt het huidige gebouw Epsilon en komen alle klassen en alle beroepsgerichte afdelingen in één gebouw. De drie afdelingen, Praktijkonderwijs, lwoo-1 en 2 en klas 3 en 4 van de beroepsgerichte afdeling Zorg & Welzijn komen in de nieuwbouw bij het reeds bestaande gebouw Gamma. 

In de nieuwbouw realiseren we een volwaardige zorg & welzijn-afdeling met een tweetal zorgpleinen, een klein- en grootkeuken en een brasserie. Daarnaast krijgt de afdeling Praktijkonderwijs de beschikking over een uitgebreid praktijklokaal met een keuken, plant- en dierhoek en een techniekgedeelte. Voor lwoo-1 en 2 realiseren we een aantal theorielokalen en een praktijklokaal waar het vak Praktijk en Oriëntatie gegeven gaat worden. 

Ook intern wordt er heel wat verbouwd. Een nieuwe afdeling voor economie & ondernemen, nieuwe lokalen voor beeldende vorming, een nieuw ingerichte bouwen wonen interieur afdeling. Begin van dit schooljaar is het PIE-lokaal al opgeleverd. 

Het is heel fijn om alle bk&PrO-leerlingen straks onder één dak te hebben. Als ook de nieuwbouw voor de Trajectgroepen en de Rebound gerealiseerd is, zal tenslotte ook het binnenplein opnieuw worden ingericht.